SOI CẦU TPHCM 20/03

ĐẶC BIỆT 62 - 64
LÔTÔ 29 - 44
LÓT 63 - 31
XIÊN 64-44-31

LÔ KÉP TP 20/03

KéP NGON 33 - 00
SáT KéP 30 - 03

Độc Thủ 1 Lô