SOI CẦU VINH LONG 19/05

ĐẶC BIỆT 92 - 41
LÔTÔ 24 - 34
LÓT 74 - 65
XIÊN 41-34-65

LÔ KÉP VL 19/05

KéP NGON 11 - 33
SáT KéP 13 - 31

Độc Thủ 1 Lô