SOI CẦU VINH LONG 27/07

ĐẶC BIỆT 64 - 41
LÔTÔ 49 - 89
LÓT 31 - 98
XIÊN 41-89-98

LÔ KÉP VL 27/07

KéP NGON 55 - 77
SáT KéP 57 - 75

Độc Thủ 1 Lô