Xuất hiện nhiều trong 10 lần quay
Xuất hiện nhiều trong 20 lần quay
Xuất hiện nhiều trong 30 lần quay
Ra liên tiếp trong 30 lần quay
Về ít nhất trong 30 ngày
Số lần về Ngày về gần nhất

Đầu Đuôi XSMB Từ Chuyên Gia