Xuất hiện nhiều trong 10 lần quay
Xuất hiện nhiều trong 20 lần quay
Xuất hiện nhiều trong 30 lần quay
Ra liên tiếp trong 30 lần quay
Số lần vềNgày về gần nhất